rayap

رنگ ها یک عدد از مهم ترین مسائلی هست که در هنگام تولید یک اینترنت سایت می بایست آن را در حیث گرفت . رنگ ها می توانند بر روی نحوه مشاهده کاربران تاثیر بگذارد .
می بایست موارد ذیل را در هنگام تعیین رنگ بندی در لحاظ بگیرید:
مخاطبان .
چه اشخاصی مخاطبان اینجانب می‌باشند و چه رنگی با فرهنگ وتمدن و جغرافیای آنان در ارتباط است؟
جذابیت .
آیا این رنگ وب تارنما اینجانب را جذاب می کند؟
احساسات .
آیا رنگ ها احساسات مثبت و منفی را ایجاد می کند؟
در‌صورتی‌که شما مطمئن نیستید که از چه رنگی می خواهید به کار گیری کنید ، توصیه می شود که مطلب تحت را بخوانید .

روش
تعیین رنگ بندی مطلوب برای وب تارنما شما تعیین یک طرح رنگ بندی مناسب برای وب وبسایت شما ممکن است فعالیت مشقت به حیث رسد . به خصوص در حالتی که شما در مورد قابلیت های هماهنگی خویش اطمینان ندارید و یا این که شم می نمایید یک طراح ماهر نیستید .

فکرکنید
که مشتری شما کمی کوررنگی دارد ، هم اکنون بایستی چه عمل کنید؟
چه
رنگی را برای وب وب سایت خویش و برای علامت و لوگو استعمال کنید؟
آیا
می دانید که به چه شکل بایستی رنگ های تکمیلی را با هم ترکیب کنید؟
برای
کدام بخش از وب وبسایت بایستی از چه رنگ هایی به کار گیری کنید؟
کارایی نمایید از مخلوط های مطلوب در رنگ بندی اینترنت سایت به کارگیری کنید . در شرای از بعضی رنگ ها در طراحی وب تارنما خویش اجتناب کنید ممکن میباشد وب سایت زیبا به لحاظ نیاید و نا آرزو کننده باشد همینطور در حالتی که از برخی رنگ ها هم بیش از حد به کار گیری نمائید گشوده نیز ظواهر اینترنت سایت نا امید کننده و غیر جذاب باشد که هر دو می تواند سبب ساز شود که مشتریان شما گریزو فرار نمایند .

علاوه بر گزینش قالب مناسب شما بایستی بتوانید که رنگ بندی مناسب را هم در طراحی تارنما خود داشته باشید . یادگیری طریق انتخاب رنگ مطلوب در وب وب سایت ، یک عدد از مهم ترین بحران هایی می باشد که هر صاحب وب سایتی می تواند داشته باشد . به خصوص در شرای کسی صلاحیت گزینش رنگ های مطلوب را نداشته باشد .

هنگامی که می خواهید سایتی جالب طراحی فرمایید ، به کارگیری از رنگ ها می تواند تاثیر به سزایی در آن داشته باشد .
بنابراین ما در اینجا به چهره قدم به قدم شما را ارشاد می کنیم:
1 . رنگ مطلوب برای اینترنت تارنما و اسم تجاری خویش به کار گیری فرمائید .

2 . ترکیب رنگ های کامل کننده را برای ایجا درباره ی رنگ های کامل در وب تارنما خود استفاده کنید .

3 . یک رنگ پس مورد مناسب برای وب سایت خویش گزینش نمایید .

4 . به کارگیری از رنگ های مطلوب در مکان های درست در وب وبسایت خویش .

چگونه
رنگ ها می توانند اینترنت وب سایت شما و نام‌و‌نشان اسم تجاری شما را بهبود ببخشند؟ برای
مثال، زمانی که می خواهید به کوکاکولا اندیشه نمایید اولین چیزی که به نظرتان می برسد چیست؟
خوب ممکن میباشد یک قوطی نوشابه پر از یخ به نظرتان رسد . آن‌گاه یک تصویر از نشانه قرمز‌رنگ کوکاکولا به نظرتان بیاید . هر شخصی که به کوکاکولا فکر کند، ممکن می‌باشد رنگ قرمز‌رنگ به لحاظ او بیاید .

آیا
شما تامل می کنید، کوکاکولا به فیس تصادفی رنگ قرمز رنگ را برای اسم تجاری خویش تعیین کرده است؟
رنگ
قرمز رنگ دو انگیزه کلیدی دارد:
· رنگ قرمز رنگ آتشی است و منجر می شود که از رقبای خود در قفسه های فروشگاه متمایز شود .

· هر رنگی دارای احساسات مختلفی می باشد که به آنان وابسته می‌باشند . زمانی که مردمان رنگ قرمز‌رنگ را می بینند، پاسخ های احساساتی نظیر هیجان، جسارت، عشق و شور را در ذهن آن‌ها به وجود می آورد . این دقیقا به عبارتی احساساتی است که کوکاکولا می خواهد در شما به وجود بیاید .

وقتی که شما رنگی را برای وب تارنما خود و یا برای نام تجاری خویش تعیین می کنید، تاثیر آن بر ذهن مشتری خیلی عمده از آن چیزی می باشد که شما تاءمل می کنید . رنگ ها می توانند سبب شوند که نام تجاری شما در ذهن مشتری بماند و یا آن را فراموش نماید .

شرایط فعلی شما می بایست تفکر کنید که "وای رنگ ها جادو می کنند، پس چرا مردم از آن‌ها به نفع خود به کار گیری نمی کنند؟ " زیرا بخش اعظم مردمان نمی دانند که به چه شکل از آن استفاده نمایند ."

بدین ترتیب در بخش بعدی ما به شما سه سطح ساده که می توانید برای استارت به کار گیری از رنگ ها در وب سایت خود داشته باشید را نشان خوا هیم اعطا کرد .

سه
تراز به کارگیری از رنگ ها به روش صحیح در وب سایت شما در
هنگام طراحی وب وب سایت شما سه رنگ مهم وجود دارد:
1 .
گزینش رنگ برنده به عنوان رنگ اسم تجاری شما
2 .
انتخاب یک یا دو رنگ دیگر برای ساخت طرح رنگی برای وب وبسایت شما
3 .
گزینش یک رنگ پس قضیه برای تکمیل پباده سازی شما
گزینش
رنگ برنده اینترنت سایت رنگ غالب، رنگ حساس اینترنت تارنما و اسم تجاری شما هست مثل رنگ قرمز برای کوکاکولا . این رنگ سبب ساز می شود که هنگامی که مردم به اینترنت تارنما شما می آیند حس خاصی نسبت به آن رنگ داشته باشند . زمانی که برای اولین توشه کسی به وب وبسایت شما می آید اولین چیزی که می بیند رنگ غالب وب وبسایت شما است .

در حالتی که لوگو دارید ، مطمئن شوید که رنگ برنده وب سایت شما همان رنگ لوگوی شما باشد . در حالتی که در موضوع لوگو خود مطمئن نیستید و یا لوگو ندارید آغاز یک لوگو بسازید .

با
این حالا ، در صورتیکه هنوز نیز در مورد رنگ موفق وب وب سایت خویش اطمینان ندارید در اینجا ارشاد هایی کرده ایم:
مضمون‌
رنگ ها : شیوه انتخاب رنگ مطلوب برای وب تارنما شما کمپانی های گرانقدر رنگ اسم تجاری خویش را به فیس تصادفی گزینش نمی کنند . این استراتژی به تیتر چکیده از طرح های بازاریابی مسئله استعمال قرار می گیرد .

رنگ های گوناگون توانایی جذب اشکال متعدد خریداران را دارند و حتی می تواند رفتارهای مصرف کننده را تغییر‌و تحول دهد . شما همینطور می توانید از رنگ ها به نفع خویش به کار گیری نمایید تا بتوانید مدل مشتری قضیه حیث خود را جذب فرمائید .

نحوه
به کارگیری از رنگ غالب در اینترنت تارنما شما حالا که رنگ برنده دارید می خواهید که رنگ ها را در مکان مناسب وب تارنما خویش به کار گیری کنید . رنگ ها دقت زیادی به خویش جلب می کنند بنابراین شما باید بدانید که در کجا و به چه شکل آن را استعمال نمایید .

این
یک قاعده کلی است:
از رنگ موفق خویش در تعداد محدودی از مکان هایی که می خواهید قضیه اعتنا بازدیدکنندگانتان باشد، به کارگیری نمائید . یا از رنگ های چیره برای دکمه های مختص مانند شماره تماس ، فرم تماس، تصویب نام و غیره .

اساسا، رنگ چیره شما می بایست در پر رنگ ترین جایی که مشتریان می بینند، قرار بگیرد .

رنگ
تکمیلی خویش را تعیین کنید اینکه فقط در کل وب تارنما شما از یک رنگ به کار گیری فرمائید فراوان خسته کننده می‌باشد . برای طراحی دیدنی ، شما نیاز به رنگ های کامل کننده دارید . اکثری از مردمان از ترکیب کردن رنگ ها می ترسند .

روش
به کارگیری از یک ابزار تطبیق رنگ برای یاری به رنگ های مکمل هنگامی که شما رنگ های پیروز خود را تعیین می کنید خوبتر میباشد که رنگ های تکمیل کننده خویش را هم با توجه به رنگ برنده گزینش کنید .

شیوه
به کارگیری از رنگ های تکمیل کننده در اینترنت سایتتان حال که رنگ های تکمیل کننده خود را دارید می توانید از آن ها در پررنگ کردن داده ها ثانویه در صفحه های وب وب سایت خویش به کار گیری فرمایید .

به تیتر نمونه آنان ممکن است پایین نویس، دکمه های ثانویه، باکس اطلاعات و غیره باشند .

رنگ
پس قضیه اینترنت تارنما خویش را انتخاب کنید آیا تا به درحال حاضر تجربه نگارگری کردن یک منزل را دارید؟ اگر دارید ، می دانید که برای دیوارها بایستی رنگ پیدا کرد . رنگ دیوارها می بایست به مقدار کافی تسکین دهنده باشد تا به شما حس وقار دهد، در عین حالا نمی خواهید که رنگ خیلی خسته کننده باشد . انتخاب یک رنگ پس موضوع فراوان شبیه به تعیین رنگ برای دیوارها می‌باشد .

شما می خواهید، بازدیدکنندگان ، به راحتی بتوانند تارنما شما را ببینند . شما نمی خواهید بازدیدکنندگان را آزار دهید . بلکه می خواهید بازدیدکنندگان را جذب فرمائید .

شیوه
گزینش رنگ پس موضوع مناسب به تیتر مثال برای یک فروشگاه خرده فروشی پوشاک، می خواهید از رنگ های تند به کار گیری نمایید که توجه مشتریان را بیشتر جلب کند . شما می خواهید رنگ قفسه ها را طوری تهیه و تنظیم فرمائید که با قفسه ها جوری ست باشد که مشتریان فورا پس از این که وارد فروشگاه شدند ، اعتنا شان به قفسه ها جلب شود .

در مقابل، احتمالا شما منزل ای در محلی خلوت داشته باشید که دوست داشته باشید تعطیلات به آنجا بروید و در آن استراحت فرمائید و در آنجا وقار داشته باشید . شما می خواهید از رنگ هایی استعمال فرمایید که آهسته و ادب بخش باشد . بنابراین از مخلوط رنگ های ملایم و آهسته به کار گیری می نمائید .

رنگ پس زمینه وب وب سایت شما ، به آنچه که بازدیدکنندگان شما بر روی آن تمرکز می نمایند بستگی دارااست .

نگران نباشید، رنگی که به عنوان پس موضوع انتخاب می کنید، به طور کامل به هدف شما بستگی دارااست .

وب
وب سایت های اطلاعاتی و وب وبسایت های تجارت الکترونیک آیا تا به حال متوجه شده اید که اکثر وب سایت های داده ها و یا وب وب سایت های تجارت الکترونیک معمولا از رنگ های سپید یا این که رنگ های پس قضیه استفاده می کنند؟ این فعالیت به این برهان است که انگیزه این مدل وب وب سایت ها تبلیغ ایده و یا این که جنس می‌باشد .

مهمتر از طراحی وب تمرکز بر روی محتوا و تولید ها است . رنگ پس مورد صرفا برای امداد کردن به اینکه محتوای شما بهتر دیده شود . بهترین طرح رنگی برای استفاده در اینترنت تارنما های اطلاعاتی و تجارت الکترونیک یک موضوع سپید و یا روشن است که دارای رنگ های پر رنگ و یا این که مکمل باشد .

طراحی اپلیکیشن در مشهد

اینترنت
سایت های شرکتی / تجاری اینترنت تارنما های تجاری معمولا دو انگیزه دارد: ارتقاء مارک و یا این که ارتقاء خدمات آن .

بسته به این که انگیزه شما چه باشد ترکیب رنگ بندی متفاوت خواهد بود .

ارتقاء
برند وقتی که می خواهید یک نام‌و‌نشان کارکشته برای اسم تجاری تولید کنید، باید از رنگ های غالب برای نام تجاری و یا پس زمینه خویش استعمال نمایید (مانند مثالی که برای کوکاکولا زدیم) . هنگامی که از تنوع رنگ های برای رنگ قالب اینترنت وب سایت و یا این که اسم تجاری خود به کار گیری می کنیم، می توانید با این فعالیت اسم تجاری خویش را در ذهن مشتریانتان به خاطره ماندنی خیس فرمائید .

ارتقاء
خدمات در‌صورتی‌که می خواهید برای سرویس ها خود به عنوانی ارزشی برای کسب و عمل خویش استفاده کنید، استعمال از رنگ های روشن و یا این که رنگ های ملایم برای پس مسئله پیشنهاد می شود .

صحیح مانند محتوای وب وب سایت های تجارت الکترونیک، شما نمی خواهید که رنگ پس مسئله که تعیین می کنید، دور از محتوای شما باشد . بدین ترتیب رنگ پس زمینه باید بتواند با محتوا رابطه برقرار نماید .

با انتخاب یک پس موضوع خنثی یا این که سفید، محتوای شما به طور ارگانیک جلب دقت بیشتری خواهد کرد .

اینترنت
تارنما های شیک و ایده پرداز بیشتر جالب هستند برای اینترنت وب سایت های مسئله استفاده در مد، طراحی، رستوران، زیبایی و صنایع ، اکثر اینجور اینترنت وب سایت ها زمینه به کار گیری قرار می گیرند . حقیقتا هیچ قاعده ای در مورد این‌که از چه تصاویری به کارگیری می نمایید وجود ندارد . شما می توانید نوار منو مشکی را برای نمایش به کارگیری نمایید . یا می توانید از تمام رنگ های رنگین کمان برای ایجاد تصاویر الهام بخش برای پس زمینه به کار گیری فرمایید .

وقتی که شک و تردید دارید از رنگ سپید یا این که خاکستری برای رنگ پس مورد به کارگیری نمایید . در حالی که این رنگ ها ممکن می‌باشد رنگ های الهام بخش باشند و محتوای شما خواهد درخشید .

فیض
گیری تعیین رنگ مناسب برای وب وبسایت شما نباید از روی حس و یا بر شالوده رنگ دلخواه شما باشد . یک طراح اینترنت تارنما خوب، مدام می بایست نخستین مخاطبان خود را مد حیث قرار دهد . رنگ و پباده سازی را انتخاب نمائید که برای مخاطبان شما جذابیت داشته باشد . بدین ترتیب با این عمل شما می توانید از مخاطبان خویش پیشی بگیرید .

تعیین رنگ های طرح بندی نباید تصادفی باشد . در عوض باید بر پایه تیم ای از فعالیت های سازمان دهی گردیده باشد تا بتواند شما را به هدف ها خود برساند .

با پیروی از 3 تراز بالا، می توانید یک ترکیب رنگ بندی خوب را در وبسایت خود ساخت نمایید .

یکسری
ابزار مناسب برای گزینش رنگ طرح بندی وب سایت مدیریت رنگ ها بایستی به تیتر چکیده طلاق ناپذیر از پباده سازی شما باشد . یک طرح مناسب برای وب وبسایت نام و نشان آن را شکل می دهد . بنابراین نباید در انتخاب آن شتاب نمایید . در زیر یکسری ابزار آنلاین برای یاری کردن به شما در رابطه با پباده سازی اینترنت وبسایت گفته گردیده میباشد .

ابزارهای
آنلاین ابزارهای بدون پول آنلاین برای رنگ بندی در وب وجود دارد .

Color
Scheme Designer به شما این قابلیت و امکان را می دهد تا بتوانید طرح های رنگی ساخت فرمائید و آن گاه آن را در یک ورقه اینترنت به سناریو بگذارید . این ابزار ها دارای خصوصیت های متفاوتی میباشند . برای شروع رنگ آنها در بالای چرخ رنگ قرار می گیرد تا شما متوجه گردید که رنگ بر روی چرخ تهیه شده است . آن‌ها همینطور دارنده یک پالت بزرگتر برای پیش نمایش، طرح رنگ خویش و ردیف افقی می باشند .

این ابزار یک رابط کاربری خوشگل می‌باشد که به شما امداد می کند رنگ های خوشگل را در عرض تعدادی ثانیه ایجاد نمائید .

طراحی سایت در مشهد

Kuler
این ابزار یک عدد از بهترین ابزارهای آنلاین ساخت رنگ است . شما می توانید رنگ های گوناگون را که از قبلی ساخته گردیده اند با نیز ادغام فرمایید . همینطور این ابزار به ادوبه دسترسی دارااست ، براین اساس همیشه در دسترس میباشد . همچنین یک برنامه air و یک ویجت دارد .

Colour
Lovers یک جامعه آنلاین که در آن می توانید طرح های رنگی تولید کنید، به اشتراک بگذارید و مرور نمایید .

Pictaculous
این ابزار یک ابزار رایگان و خوب می باشد . به سادگی می توانید یک تصویر را آپلود فرمائید و به فیس اتومات یک طرح رنگی به آن اضافه نمایید .

Color
Spire یک رابط کاربری معمولی تر می باشد که به شما کمک می کند تا رنگ ها را تولید نمایید .

Daily
Color Scheme این ابز


برچسب ها : طراحی سایت در مشهد، طراحی اپلیکیشن در مشهد،
تعداد بازدیدها : 7
،آمار وبلاگ
  • کل بازدید : 324
  • بازدید امروز :26
  • بازدید دیروز : 2
  • بازدید این هفته : 40
  • بازدید این ماه : 64
  • تعداد نظرات : 0
  • تعداد کل پست ها : 50
  • افراد آنلاین : 1
امکانات جانبی
بالای صفحه

همراه بلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و مسئولیت مطالب درج شده در وبلاگ ها به عهده صاحبان وبلاگ می باشد .
خرید بک لینک X
ساخت وبلاگ
جت پرینتر
چاپگر صنعتی
آموزش زبان در کرج
ترازو رادین
ترازو فروشگاهی
ترازو پرینتر دار
ترازو تره بار
مجله اینترنتی سایتک
ترازو لیبل پرینتر